Rytmus srdce

Rytmus srdce > Léčba

Léčba

Pro rozhodnutí o nutnosti léčby a nejvhodnějším způsobu záleží na tom, o jakou arytmii se jedná a jaké činí obtíže. Některé arytmie, jako extrasystoly, se léčit nemusí, zejména pokud nečiní svému nositeli potíže. Tehdy stačí pacientovi celý problém vysvětlit.

Bradyarytmie, které jsou provázeny subjektivními potížemi, se léčí implantací kardiostimulátoru. Od první implantace kardiostimulátoru uplynulo již více než 50 let a moderní kardiostimulátory jsou spolehlivé přístroje, které umožní co nejlepší náhradu porušené elektrické aktivace srdce. Jsou to složitá elektronická zařízení, která dovolují trvale snímat srdeční činnost a vyhodnocovat ji. V případě absence vlastní aktivity nebo pomalého vedení vzruchu vydávají elektrické vzruchy tak, aby co nejvíce přizpůsobily svoji činnost potřebám organizmu. Sama implantace je běžným výkonem, kdy se při místním znecitlivění přístroj naimplantuje pod klíční kost a elektrody se zavedou žílou do srdce. Kardiostimulátory vydrží v provozu několik let (obvykle 5-10 let) a poté se jednoduše vymění za nový.

U tachyarytmií je léčebných možností více. V některých případech se používají léky, které zabraňují vzniku arytmií. U záchvatovitých forem arytmií, které pocházejí ze svaloviny síní a jsou pravidelné, lze arytmie odstranit pomocí tzv. katetrizační ablace, při níž se místo vzniku arytmie zničí teplem, které vzniká při průchodu radiofrekvenčního proudu ze speciálního řiditelného katétru do svaloviny v okolí jeho hrotu).

Nepravidelná arytmie ze svaloviny síní, která se nazývá fibrilace síní, se dá potlačit pomocí speciálních léků, a teprve pokud tato léčba není úspěšná, lze použít katetrizační ablaci. Ta je v tomto případě složitá, protože se musí ošetřit poměrně velká část svaloviny levé síně.

Při výskytu komorových arytmií, které ohrožují na životě, se dnes nejčastěji implantuje tzv. kardioverter-defibrilátor, jenž je podobný většímu kardiostimulátoru a umí přerušit fibrilaci komor nebo komorovou tachykardii výbojem stejnosměrného proudu či rychlou stimulací. Pokud se takových epizod arytmie vyskytne několik, můžeme snížit pravděpodobnost jejich vzniku katetrizační ablací. V řadě případů pomáhají potlačit tyto arytmie léky. Pokud musí nemocný podstoupit operaci srdce z jiného důvodu, lze odstranit místo vzniku arytmií chirurgicky. Ojediněle se arytmie odstraní až transplantací srdce.

Zcela vyléčit se dají především tachyarytmie pocházející ze svaloviny síní, které se dají zcela odstranit pomocí katetrizační ablace. Takto lze zasáhnout i v řadě případů fibrilace síní nebo
u některých arytmií pocházejících ze svaloviny komor. Jedná se o unikátní léčebnou metodu. V případě implantací kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru k úplnému vyléčení nemocného nedojde, ale odstraní se potíže, nebo přístroj dovede přerušit život ohrožující arytmii.

Vzhledem k složitosti problematiky se tachyarytmie léčí ve vysoce specializovaných centrech, kterých je v České republice 16. Implantace kardiostimulátorů se provádějí i v menších centrech, kterých je u nás 37.

Partnerské organizace:
  • #
  • #
  • #
  • #