Rytmus srdce > Nezařazené > Nepravidelný srdeční rytmus může způsobit i smrt

Nepravidelný srdeční rytmus může způsobit i smrt

Pacienti trpící fibrilací síní potřebují větší péči a nové terapeutické přístupy.

Fibrilace síní je nejčastější formou srdeční arytmie. Jedná se o míhání síní – srdeční síně pracují zcela nekoordinovaně a následně dochází k nepravidelné činnosti komor. V České republice jí trpí asi 120 tisíc pacientů. Postihuje především starší osoby a se zvyšujícím se věkem stoupá pravděpodobnost onemocnění. Pacienti s fibrilací síní jsou častěji vystaveni riziku srdečně-cévních příhod: např. srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, v důsledku čehož musí být často hospitalizováni. Právě hospitalizace se pak podílí na výrazném navyšování nákladů na zdravotní péči. Včasná léčba nemoci, například pomocí speciálních léků, může zabránit poškozování srdce, snížit riziko cévní mozkové příhody a kardiovaskulárních onemocnění a výrazně snížit náklady na zdravotní péči.

Fibrilace síní se vyskytuje u 5 % lidí starších 65 let a u 10 % osob nad 70 let. Projevuje se nepravidelnou, ale velmi rychlou aktivitou síní. Ty nedokážou přenést pravidelný srdeční rytmus do srdečních komor. Příčinou onemocnění může být ischemická choroba srdeční neboli nedokrevnost srdce způsobená změnami na věnčitých tepnách, jizva po srdečním infarktu nebo zvýšená funkce štítné žlázy či mnoho dalších. „Velkým rizikem fibrilace síní je vznik krevní sraženiny v síních, které se mohou uvolnit do krevního oběhu a způsobit mozkový nebo srdeční infarkt, případně ucpat tepnu v jiné oblasti,“ říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM.

Fibrilace síní je velmi často přítomna bez výrazných příznaků. Pacient ale může pociťovat bušení srdce, mít nepravidelný, rychlý tep nebo cítit bolest na hrudi, zvýšenou únavu a celkovou slabost. Nemocný si může stěžovat na pocity na omdlení, trpět nevolností a točením hlavy. Někteří z pacientů mohou tyto zdravotní obtíže přičítat jiným okolnostem. U osob s nezjištěnou, a tudíž neléčenou, fibrilací síní je dvakrát vyšší úmrtnost na kardiovaskulární nemoci a pětkrát vyšší riziko postižení cévní mozkovou příhodou a nevratného poškození mozku. Poruchy srdečního rytmu lze odhalit pomocí elektrokardiografu, zkráceně EKG, který zaznamenává elektrickou srdeční aktivitu.

„Komplikacím spojenými s fibrilací síní je možné předcházet včasnou diagnózou a léčbou, která by měla být stanovena na základě individuálního zdravotního stavu pacienta,“ dodává prof. Kautzner

Onemocnění se dá léčit jednak speciálními léky, tzv. antiarytmiky, a také pomocí zavedení katétru cévami do srdečních dutin s provedením příslušného léčebnou zákroku. Pomocí moderních antiartymik je možné upravit srdeční rytmus. Výběr vhodného léku závisí zejména na stavu srdečního svalu, závažnosti a délce trvání fibrilace síní. V neposlední řadě je nutné zejména zohlednit i celkový zdravotní stav pacienta a další přidružené nemoci.

Nové doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti konstatují, že snížení frekvence hospitalizace je významným léčebným cílem v léčbě fibrilace síní. Počet pacientů trpících fibrilací síní navíc celosvětově narůstá v souvislosti se stárnutím populace, takže se stává závažným problémem veřejného zdraví. V současné době postihuje zhruba 4,5 milionu obyvatel Evropy a představuje 1/3 všech hospitalizací pacientů z důvodu arytmie ze zemí Evropské unie. Fibrilace síní je totiž chronické a v čase se zhoršující onemocnění, které může vést k život ohrožujícím komplikacím, takže náklady na léčbu těchto pacientů stoupají s každým znovuobjevením se, a to zvláště kvůli hospitalizaci. Až pětkrát totiž zvyšuje riziko mrtvice, zhoršuje výhled pacientů s kardiovaskulárními faktory zvyšujícími riziko onemocnění srdce a cév, zdvojnásobuje riziko úmrtí pacientů a má s výrazný dopad na poskytovatele zdravotní péče a její plátce. Až 70 % nákladů spojených s léčbou fibrilace síní je v Evropské unii vynaloženo v rámci nemocniční péče a intervenčních (např. chirurgických) postupů.

Kvůli prodlužování délky života a celkovému stárnutí populace se dá očekávat výrazné zvyšování počtu pacientů s fibrilací síní.

Nejlepší prevencí před vznikem tohoto onemocnění je vyvarovat se stresu, dodržovat zásady zdravého životního stylu, nekouřit a udržovat si optimální tělesnou hmotnost. Součástí předcházení fibrilace síní by měly být také pravidelné prohlídky u lékaře.

Tisková zpráva Nepravidelný srdeční rytmus může způsobit i smrt ke stažení (.doc, 104 KB)

Partnerské organizace:
  • #
  • #
  • #
  • #