Rytmus srdce

Rytmus srdce > O nás

O nás

Cílem z. s. Rytmus srdce je spojit pacienty s poruchami rytmu srdce a jejich organizace, nadace i profesní sdružení s partnery z oblasti medicínského průmyslu za účelem zvyšování povědomí o srdečních arytmiích, jejich diagnostice a léčbě.

Chceme se zaměřit na zlepšení kvality života pacientů trpících arytmiemi a přispět i ke zlepšení léčby těchto pacientů tím, že budeme podporovat rozvoj špičkových center, zaměřených na diagnostiku a léčbu srdečních arytmií v České republice.

Jak toho chceme dosáhnout?

 • Spojíme pacienty a jejich organizace, nadace, profesní zdravotnické organizace a partnery z oblasti medicínského průmyslu
 • Budeme podporovat zájmy a potřeby všech našich členů
 • Budeme rozvíjet vědomosti a praktické znalosti odborníků z oblasti zdravotnictví i odborníků spolupracujících s oblastí medicíny
 • Hodláme podporovat rozvojmulticentrického a mezioborového výzkumu
 • Budeme se snažit předcházet náhlé srdeční smrti u rizikových skupin nemocných
 • Chceme propagovat význam kardiostimulace, implantací kardioverterů-defibrilátorů, katetrizačních ablací a dalších forem léčby srdečních arytmií
 • Hodláme bránit chybným diagnostickým závěrům u pacientů trpících arytmiemi a přechodnou ztrátou vědomí
 • Zavazujeme se hledat odpovědi na všechny otázky, které mají nemocní trpící srdečními arytmiemi
 • Budeme se snažit podporovat rozvoj špičkových center zaměřených na diagnostiku a léčbu srdečních arytmií
Partnerské organizace:
 • #
 • #
 • #
 • #